Welk parket is bevoegd?

Welk parket is bevoegd?

De procureur des Konings is bevoegd is voor het ganse arrondissement. De procureur des Konings van een gerechtelijk arrondissement heeft de leiding over het parket van het ganse arrondissement. Indien het parket één of meer afdelingen heeft, kan hij in de leiding door één of meer afdelingsprocureurs worden bijgestaan.

Hoeveel parketten zijn er in Belgie?

In elk gerechtelijk arrondissement is er minstens één parket. In totaal telt België 14 parketten van de procureur des Konings.

Welke procureur des Konings is bevoegd?

In België is een procureur des Konings een magistraat van het Openbaar Ministerie die het parket leidt en de strafvordering uitoefent in eerste aanleg. Er is een procureur des Konings in ieder gerechtelijk arrondissement en een federale procureur die bevoegd is voor het hele grondgebied.

Wie is procureur des Konings in Charleroi?

Het valt samen met de grenzen van de provincie Henegouwen….

Gerechtelijk arrondissement Henegouwen
Algemene gegevens
Procureur des Konings Pierre Magnien (Charleroi) Christian Henry (Bergen-Doornik)
Land België
Niveau Gerechtelijk arrondissement

Welke ondernemingsrechtbank is bevoegd?

De ondernemingsrechtbank is bevoegd voor alle geschillen tussen ondernemingen en dit ongeacht de waarde van het geschil. Een vordering van een particulier tegen een onderneming kan eveneens voor de ondernemingsrechtbank worden gebracht.

Welk arrondissement is bevoegd?

De wet bepaalt welk rechtscollege bevoegd is voor een bepaald gebied. De vrederechter is bijvoorbeeld bevoegd voor een bepaald kanton (aantal gemeenten). De rechtbank van eerste aanleg is bevoegd voor een bepaald arrondissement (aantal kantons) enz.

Hoeveel arrondissementen in Belgie?

Het aantal arrondissementen is teruggebracht van 27 naar 12 en deze vallen voortaan samen met de tien provincies (behalve Vlaams-Brabant en Luik), Brussel en de Duitstalige Gemeenschap.

Hoeveel parketten zijn er?

In elk gerechtelijk arrondissement is er minstens één parket. In totaal zijn er echter 14 parketten.

Wat is substituut procureur des Konings?

De eerste substituut-procureur des Konings maakt deel uit van het parket en staat onder leiding van de procureur des Konings. De procureur des Konings en zijn eerste substituten en substituten treden op als Openbaar Ministerie bij de rechtbank van eerste aanleg, de politierechtbank en de ondernemingsrechtbank.

Wat is de taak van de procureur des Konings?

In strafzaken is het parket van de procureur des Konings betrokken vanaf het strafonderzoek. Als de zaak voor een behandeling ten gronde voor de strafrechter komt, vorderen zij de toepassing van de strafwet. Nadat een straf is uitgesproken, zien zij erop toe dat de uitgesproken straffen ook worden uitgevoerd.

Wat doet een substituut van de procureur des Konings?

Hoeveel verdient een procureur des Konings?

Als Procureur-generaal verdien je ongeveer €9072 bruto per maand. Dit is hetzelfde als een lid van het College van Procureur-generaals.

About the Author

You may also like these