Hoeveel roerende voorheffing op dividenden?

Hoeveel roerende voorheffing op dividenden?

De vennootschap is verplicht om een roerende voorheffing van standaard 30% in te houden op de dividenden die zij uitkeert. Voor een natuurlijk persoon is deze roerende voorheffing een bevrijdende eindbelasting. Dat betekent dat je deze inkomsten niet meer hoeft aan te geven in je personenbelasting.

Hoe roerende voorheffing dividend terugvorderen?

Hoe kan ik die terugkrijgen? U kunt de roerende voorheffing die ingehouden is op uw vrijgestelde dividenden laten verrekenen met uw personenbelasting. Daarvoor vult u de ingehouden roerende voorheffing op die vrijgestelde dividenden in de codes 1437/2437 in.

Wat is de roerende voorheffing op dividenden?

Bij onverdeeldheden (bijvoorbeeld een maatschap of een onverdeeldheid die ontstaat door schenking of nalatenschap) is de roerende voorheffing op dividenden in principe aan de bron betaald. De leden van een onverdeeldheid kunnen de ingehouden roerende voorheffing – elk voor hun deel – terugvragen.

Wat is de roerende voorheffing van een buitenlandse onderneming?

Op het dividend van een buitenlandse onderneming betaalt u, afhankelijk van het land van oorsprong, wel of geen lokale bronheffing. Die kan oplopen tot wel 35%, wat bv. het geval is voor Zwitserland. Op dat wat rest, betaalt u altijd nog eens Belgische roerende voorheffing van 30%.

Wat is de roerende voorheffing?

U kunt maar roerende voorheffing verrekenen voor een maximum van 800 euro (aanslagjaar 2021, inkomsten 2020) aan dividenden. Aangezien het maximumtarief van de roerende voorheffing 30 % is, kunt u dus maximum 240 euro ingehouden roerende voorheffing recupereren (800 euro x 30 %).

Wat is de roerende voorheffing voor het inkomstenjaar 2019?

Voor het inkomstenjaar 2019 Concreet moet u de ingehouden roerende voorheffing vermelden onder code 1437 en 2437 van het aangifteformulier personenbelasting voor de inkomsten van het jaar 2019. Niet-inwoners kunnen de ingehouden roerende voorheffing recupereren via de belastingaangifte voor niet-inwoners.

About the Author

You may also like these