Hoe omgaan met PDD-NOS bij volwassenen?

Hoe omgaan met PDD-NOS bij volwassenen?

Behandeling PDD-NOS

 1. psycho-educatie. Uitleg over autisme is zijn algemeenheid en heel specifiek over PDD-NOS.
 2. psychotherapie (cognitieve gedragstherapie). In deze therapie wordt geleerd hoe om te gaan met de eigen emoties.
 3. sociale vaardigheidstraining.
 4. en mogelijkerwijs medicatie.

Is PDD-NOS een verstandelijke beperking?

PDD-NOS is een lastige ‘restcategorie’. PDD komt voor op alle niveaus van verstandelijk functioneren. PDD-NOS is niet minder erg dan een autistische stoornis. Het wordt wel vaak pas veel later herkend, omdat patiënten zich meestal redelijk goed kunnen redden in een-op-eensituaties.

Wat zijn de symptomen van PDD-NOS?

Kinderen met PDD-NOS kunnen opvallen door: onhandig en angstig gedrag in sociale situaties. weinig begrip en gebruik van non-verbale signalen (oogcontact, gelaatsexpressie, lichaamshouding) het niet of nauwelijks leren van sociale ervaringen.

Kun je van PDD-NOS afkomen?

Nee, er is geen behandeling waardoor PDD-NOS verdwijnt, ook groeit een kind er niet overheen.

Wat kun je doen om iemand met PDD-NOS te helpen?

Onze tien tips:

 1. Gebruik korte en directe zinnen.
 2. Wees expliciet. ‘Zo meteen’ is voor iemand met autisme nietszeggend. Gebruik liever een duidelijke tijdsaanduiding zoals ‘binnen vijf minuten’.
 3. Vermijd beeldspraak. Mensen met autisme nemen woorden vaak letterlijk.

Wat is Asperger bij volwassenen?

Het syndroom van Asperger, vaak ‘afgekort’ tot Asperger, is een van de vormen van autisme. Heb je het syndroom van Asperger, dan kun je goed praten en goed leren. Jouw intelligentie is normaal of zelfs bovengemiddeld. Taalontwikkeling en –begrip zijn normaal, net als de zelfredzaamheid.

Welke medicijnen bij PDD-NOS?

Voor zowel PDD-NOS als het Syndroom van Asperger en klassiek autisme werd Risperdal het meest gebruikt, gevolgd door Dipiperon en Ritalin. De geneesmiddelen werden voor diverse symptomen gebruikt.

Hoe ga je om met iemand met autisme?

Autisme tips

 1. Wees duidelijk in gesprekken.
 2. Communiceer 1 ding/onderwerp tegelijkertijd.
 3. Gebruik korte zinnen.
 4. Als je vragen stelt, doe dan dan kort en bondig.
 5. Wees voorspelbaar.
 6. Als je wat gaat ondernemen, leg dan stap voor stap uit wat er gaat gebeuren.
 7. Verandert er iets in een planning, geef dit dan op tijd aan.

Wat moet je doen als je autisme hebt?

Omgaan met autisme

 1. Ken je talenten en zwaktes. Iedereen met autisme is anders.
 2. Breng structuur aan. Breng een duidelijke structuur aan in je dagen.
 3. Vraag hulp.
 4. Bepaal zelf je verhaal.
 5. Zoek contact met lotgenoten.
 6. Gebruik duidelijke taal.
 7. Laat iemand zelfstandig zijn.

About the Author

You may also like these