Kan man skriva till regeringen?

Kan man skriva till regeringen?

I princip all post till regeringen och Regeringskansliet blir allmän handling. Det innebär att allmänheten och massmedia har rätt att begära att få ta del av innehållet. Allmänna handlingar registreras som huvudregel, men kan också hållas ordnade på myndigheten och tilldelas då inget diarienummer.

Hur kommer man i kontakt med regeringen?

Telefonnumret till Regeringskansliets växel är: 08-405 10 00. Vill du skriva är adressen Regeringskansliet, 103 33 Stockholm.

Vilka partier sitter i regeringen 2021?

Statsråd

Titel Namn Parti
Statsrådsberedningen
Statsminister Stefan Löfven* Socialdemokraterna
EU-minister Hans Dahlgren Socialdemokraterna
Justitiedepartementet

Hur ställer man frågor till regeringen?

Departementen svarar på frågor om regeringens politik. Kontaktuppgifter till departementen finns under respektive departements sida. Kontaktuppgifter för statsråd, statssekreterare och pressekreterare hittar du på respektive statsråds sida på webbplatsen.

Hur är regeringen uppbyggd?

Regering: Förenklat gäller att de politiska partier som har flest platser i riksdagen (majoriteten av de 349 platserna) bildar regering. Regeringen styr landet men granskas av riksdagen. I Sverige leds regeringen av en statsminister. Statsministern har många ministrar till sin hjälp att styra landet, t.

Hur många är det i regeringen?

Sveriges nya regering består av statsministern och 21 statsråd.

Vad är ett departement?

Ett departement är i Sverige en del av Regeringskansliet, vilket utöver departementen också innefattar Statsrådsberedningen och Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Under Regeringen Löfven II finns sedan 2019 följande departement: Justitiedepartementet. Utrikesdepartementet.

Är statsråd och minister samma sak?

Den enda ledamot av regeringen vars formella titel innehåller ordet minister är statsministern. Statsråd med ansvar för vissa frågor inom ett departements område kallas formellt för statsråd, men informellt för område + minister exempelvis skolminister.

Vilka ingår i regeringen?

Sveriges nya regering består av statsministern och 21 statsråd.

  • Statsrådsberedningen. Statsminister.
  • Arbetsmarknadsdepartementet. Arbetsmarknadsminister.
  • Finansdepartementet. Finansminister.
  • Infrastrukturdepartementet. Infrastrukturminister.
  • Justitiedepartementet.
  • Miljödepartementet.
  • Socialdepartementet.
  • Utbildningsdepartementet.

Vad styr regeringen över?

Regeringen styr Sverige och fattar beslut i ärenden som inte någon myndighet ansvarar för. När riksdagen har fattat beslut om en ny lag ska regeringen se till att den nya lagen börjar användas. Då beslutar regeringen ofta om förordningar som talar om för myndigheter och enskilda vad de ska göra.

About the Author

You may also like these