Hoe bereken je je nettoloon?

Hoe bereken je je nettoloon?

Van je brutoloon worden bijdragen voor de sociale zekerheid afgehouden. Wat overblijft is je belastbaar brutoloon. Daarvan worden dan weer belastingen afgehouden. Wat dan overblijft, is je nettoloon.

Hoe bereken je werkgeversbijdrage?

Als werkgever betaal je de RSZ-bijdragen op het brutoloon van je werknemers. In de privésector bedraagt de werkgeversbijdrage of patronale bijdrage 25% van het brutoloon. Dit percentage varieert van sector tot sector.

Hoe wordt ploegenpremie berekend?

De ploegenpremies in de cementfabrieken zijn een percentage van een geïndexeerd gemiddeld uurloon….Waarom stijgt jouw ploegenpremie?

  • voor de ochtendploeg krijg je 2%, dus 0,3808 euro per uur,
  • voor de namiddagploeg krijg je 5%, dus 0,9521 euro per uur en.
  • voor de nachtploeg krijg je 15%, dus 2,8562 euro per uur.

Hoe bereken je de RSZ?

De RSZ bijdrage wordt voor arbeiders berekend op het brutoloon + 8%, of dus op 108% brutoloon. Toegepast op dit voorbeeld: RSZ bijdrage = 1.432,2 euro x 108% = 1.546,78 euro dus 1.546,78 euro x 13,07 % = 202,16 euro.

Hoeveel sociale lasten betaalt een werkgever?

Daar overheen ben je als werkgever verplicht om werkgeverslasten zoals sociale premies (24%) te betalen en betaal je de ‘normale’ werkgeverslasten die volgens de cao zijn vastgesteld, zoals onder andere het pensioen. Dat verschilt per cao en per sector, maar gemiddeld is dit zo’n 11%.

Hoe bereken je de werkbonus?

Kort samengevat is de werkbonus een werknemersbijdragevermindering waardoor je als werknemer met een laag loon een hoger nettoloon overhoudt. Deze vermindering bestaat uit een forfaitair bedrag dat afgetrokken wordt van je gewone RSZ bijdrage van 13,07%.

Hoeveel wordt afgehouden van brutoloon?

Het eerste dat van het brutoloon wordt afgehouden is de RSZ-bijdrage. Voor bedienden bedraagt de RSZ-bijdrage 13,07% van het brutoloon. Bij arbeiders wordt die 13,07% berekend op 108% van het brutoloon. Het loon dat je medewerker overhoudt na het afhouden van de RSZ-bijdrage, noemen we het belastbaar loon.

Hoeveel geld verdeelt de sociale zekerheid per jaar?

Brutoloon aan 100 % of 108 % Voor handarbeiders en daarmee gelijkgestelden worden de socialezekerheidsbijdragen berekend op het brutoloon verhoogd met 8%. De reden is dat zij hun vakantiegeld niet van hun werkgever ontvangen, maar van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie of een vakantiefonds.

About the Author

You may also like these