Mihin sairaanhoitaja voi erikoistua?

Mihin sairaanhoitaja voi erikoistua?

Näitä opintoja voivat olla esimerkiksi:

  • akuuttihoitotyö
  • hoitotyö perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnassa.
  • hoitotyö sairaalan vuodeosastoilla.
  • hoitotyö leikkausosastolla.
  • hoitotyö päivystyspoliklinikalla.
  • mielenterveyshoitotyö
  • lasten ja nuorten hoitotyö
  • vanhusten hoitotyö

Missä voi opiskella sairaanhoitajaksi?

Sairaanhoitajaksi voit opiskella Hyvinkään, Lohjan, Otaniemen, Porvoon ja Tikkurilan kampuksilla. Tutkinnon voi suorittaa keväällä 2022 alkavassa koulutuksessa päiväopintoina tai monimuoto-opintoina.

Miten pääsee opiskelemaan sairaanhoitajaksi?

Sairaanhoitajaksi opiskellaan ammattikorkeakoulussa. Opinnot kestävät noin 3,5 vuotta ja ovat laajuudeltaan 210 op. Sairaanhoitajan tutkinnon voi suorittaa päiväopiskeluna, verkossa tai joustavasti työn ohessa monimuoto-opiskeluna.

Voiko lähihoitaja opiskella sairaanhoitajaksi?

Lähihoitaja on toisen asteen tutkinto ja sairaanhoitaja on ammattikorkeakoulututkinto. Sairaanhoitajaksi opiskeluun ei tarvitse aikaisempaa hoitotyön koulutusta, mutta yksinkertaistettuna tarvitsee korkeakoulukelpoisuuden ja se sinulla pitäisi toisen asteen tutkinnon pohjalta olla.

Voiko sairaanhoitajaksi opiskella oppisopimuksella?

Sairaanhoitajakoulutuksessa on kyse korkea-asteen opinnoista (AMK). Korkeakouluopintoja ei tarjota oppisopimuskoulutuksina, vaan oppisopimus on tarkoitettu ammatillisten perustutkintojen, ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen tai niiden osien suorittamiseen.

Voiko sairaanhoitaja lukea lääkäriksi?

Vuonna 2003 voimaan tullut sairaanhoitajien ns. muuntokoulutukseen ei enää ole mahdollista hakea. Mikäli haluat lääkäriksi, sinun on siis haettava keväällä yliopistohaussa lääketieteelliseen tiedekuntaan ja aloitettava lääketieteen opinnot muiden hakijoiden tavoin alusta.

Mikä on sairaanhoitajan tehtävät?

Sairaanhoitajan osaaminen on keskeisessä asemassa potilaan kokonaisvaltaisessa terveyden ja sairauden hoidossa, ohjauksessa, sairauksien ennaltaehkäisyssä sekä potilaan läheisten ohjaamisessa. Sairaanhoitajan työstä säädetään laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä.

Kauanko kestää opiskella Lähihoitajasta sairaanhoitajaksi?

Lähihoitajakoulutus kestää 2-3 vuotta koulutus- tai työkokemuksesta riippuen. Lähihoitajan koulutus (aiemmin apuhoitaja tai perushoitaja) vastaa tasoltaan samaa kuin ylioppilastutkinto. Ylioppilas voi suorittaa lähihoitajan tutkinnon 1,5 vuodessa. Lähihoitajakoulutus alkoi vuonna 1993.

Mitä on sairaanhoitaja?

Mitä aineita sairaanhoitaja tarvitsee?

Tärkeimmät aineet: Äidinkieli, paras pitkänä kirjoitettu kieli, matematiikka, fysiikka, kemia ja biologia.

Miten voi opiskella lääkäriksi?

Lääkärin peruskoulutus Suomessa on lääketieteen lisensiaatin tutkinto. Koulutus kestää kuusi vuotta ja sen laajuus on vähintään 360 opintopistettä (250 opintoviikkoa), joka on käytännössä lähes kokonaisuudessaan pakollista opetusta.

About the Author

You may also like these