Wat is de wet Poortwachter?

Wat is de wet Poortwachter?

iemand die de wacht houdt bij de ingang van iemands eigendom en toeziet op wie er binnenkomt en buitengaat; wachter bij de ingang. Voorbeelden: “Vroeger had je stadspoorten met poortwachters die controleerden wie de stad binnen kwamen,” verduidelijkt een woordvoerster van de Amsterdamse politie.

Wat als werkgever zich niet houdt aan wet Poortwachter?

Indien blijkt dat er onvoldoende inspanningen zijn geweest en de werkgever niet streng genoeg is geweest, kan het UWV een loonsanctie opleggen. Dit houdt in dat de werkgever na afloop van de 2 jaar ziekte het loon moet blijven doorbetalen, maximaal nóg een jaar.

Wie stelt de probleemanalyse op?

Probleemanalyse. De probleemanalyse wordt binnen 6 weken opgesteld door de bedrijfsarts. Hierin staat hoe groot de kans is op volledig herstel van de zieke werknemer, wanneer hij verwacht dat de werknemer in zijn werk of in ander werk kan hervatten en welke structureel functionele mogelijkheden de zieke heeft.

Waar komt de naam Wet verbetering poortwachter vandaan?

Het doel van de WVP is vermindering van de WIA-instroom (vandaar de naam ‘poortwachter’) door meer dan voorheen nadruk te leggen bij de eigen verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer.

Wie geven aan of het nodig is om het tweede spoor in te zetten?

De werkgever moet verplicht op zoek naar een passende werkplek buiten de organisatie. Dit heet 2e spoor re-integratie. Wanneer de keuze wordt gemaakt om een 2e spoor re-integratietraject op te zetten, moet dat zo snel mogelijk worden doorgegeven aan het UWV Werkbedrijf.

Welke wetgeving is van toepassing bij zieke werknemers?

De rechten en plichten van de werkgever en van zieke werknemers liggen vast in de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). De WVP is een verzameling van wijzigingen in bestaande sociale zekerheidswetten. De belangrijkste regeling van de WVP voor de werkgever is de ‘regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar’.

Wat als werkgever geen passend werk heeft?

Als er binnen het bedrijf van de werkgever geen passend werk voorhanden is, is de werkgever verplicht naar passend werk bij een andere werkgever te zoeken. Zowel de werkgever als de werkgever kunnen bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen of de aangeboden werkzaamheden voldoende passend zijn.

Wie stelt een re integratieplan op?

Is een werknemer 8 weken arbeidsongeschikt, dan moet er volgens de Wet verbetering poortwachter een Plan van Aanpak zijn gemaakt. Het Plan van Aanpak wordt door de werkgever samen met de werknemer opgesteld.

Wie stelt Eerstejaarsevaluatie op?

Verslag van de eerstejaarsevaluatie De arbodienst of je werkgever maakt een verslag van het gesprek dat je hebt tijdens de eerstejaarsevaluatie. Het verslag is onderdeel van het re-integratieverslag. Je mag ook zelf een verslag maken en dat meesturen bij de WIA-aanvraag.

Wat is een WVP datum?

De Wet verbetering poortwachter is een Nederlandse wet die op 1 april 2002 van kracht geworden is om langdurig ziekteverzuim te beperken.

Wie betaalt re-integratie tweede spoor?

10) Mocht tijdens het 2e spoor dat een korte opleiding of cursus gewenst is, wie betaalt dan de kosten hiervan? In basis dient de werkgever tijdens de eerste twee ziektejaren het vinden van passende werk te bevorderen. Bij een opleiding is echter vooraf niet bekend of dit werkelijk tot hervatting van werk leidt.

About the Author

You may also like these