Waar komt de uitdrukking gekke Henkie vandaan?

Waar komt de uitdrukking gekke Henkie vandaan?

Henk is een verkorting van Hendrik en in 1886 staat ‘gekke Hendrikje’ weliswaar in diverse kranten ter aanduiding van een zonderlinge bedelares, maar die bijnaam heeft niets te maken met de soortnaam ‘gekke henkie’ die we nu gebruiken ter aanduiding van een sullige man die zich alles laat aanleunen.

Wie is gekke Henkie?

al te toegeeflijke man. man die al te toegeeflijk is en zich overal voor laat gebruiken; sullige man van wie men gemakkelijk misbruik kan maken; ook: man die niets in de gaten heeft; sufferd; sul.

Waar komt Gekke Gerrit vandaan?

sulletje, iemand die men gemakkelijk in de luren kan leggen. Hij is het verdomde lowietje betekent: ‘hij is de risee, het zwarte schaap, de dupe’. Volgens Harrebomée stond Napoleons broer Lodewijk, koning van Holland van 1806 tot 1810, model voor deze karikaturale benaming.

Wat betekent hij is zo gek als een deur?

Als je van iemand zegt dat hij of zij zo gek als een deur is, betekent dit dat je vindt dat die persoon knettergek is. Het woord deur in deze uitdrukking is een oud woord voor ‘nar, zot’. Het is (in de verte) verwant met duizelen, en bijvoorbeeld ook met het Engelse dizzy en het Duitse der Tor (‘de dwaas’).

Wat is de betekenis van Henk?

Henkie is een Nederlandse jongensnaam en betekent “Het”.

Wat betekent iemand voor de gek houden?

de spot met hem drijven, hem beetnemen, hem voor het lapje houden; Fr.

Wat betekent iedere gek heeft zijn gebrek?

op iedereen is wel iets aan te merken.

Hoe noem je iemand die je voor de gek houdt?

bedotten (ww) : afzetten, bedonderen, bedriegen, beduvelen, beetnemen, een rad voor de ogen draaien, foppen, iets wijsmaken, in de luren leggen, misleiden, mystificeren, overbluffen, verlakken, vernachelen, verschalken, voor de gek houden, voor het lapje houden.

Wat is een snoes?

lieftallig of aanvallig persoon: een snoes van een kindje; je bent een snoes, erg lief, ook als aanspraak: ga je mee, snoes? 2. (w. g.) snoeshaan.

Wat betekent voor gek staan?

Als je voor schut staat, sta je voor gek; voor je gevoel lachen anderen je uit – en soms doen ze dat ook echt. Je kunt ook voor schut gezet worden en voor schut lopen. Voor schut is een verbastering van verschut. Dat is het voltooid deelwoord van verschutten in de betekenis ‘betrappen, arresteren’.

Wat betekent Alle gekheid op een stokje?

D.w.z. ‘gekheid of scherts ter zijde! laat ons de zaak in ernst behandelen!

Wat betekent de uitdrukking iemand voor de gek houden?

About the Author

You may also like these