Kan EU borgere rejse til Danmark?

Kan EU borgere rejse til Danmark?

Som statsborger i et EU/EØS-land kan du frit rejse ind og opholde dig i Danmark i op til tre måneder. Hvis du søger arbejde i denne periode, kan du forlænge opholdet fra tre til seks måneder. OBS! Britiske statsborgere vil efter Storbritanniens udtræden af EU ikke længere være EU-borgere.

Hvor kan jeg rejse med opholdstilladelse?

Tredjelandsstatsborgere. Er du udlænding (ikke EU-, EØS- eller nordisk statsborger) med gyldig opholdstilladelse til Danmark, kan du rejse til og opholde dig visumfrit i et eller flere af de øvrige Schengen-lande i sammenlagt 3 måneder inden for et halvt år.

Kan man rejse med midlertidig opholdstilladelse?

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark med henblik på midlertidigt ophold, kan du opholde dig uden for Danmark i op til 6 måneder i træk. En permanent opholdstilladelse bortfalder også, hvis du opgiver din bopæl og udrejser, eller hvis du opholder dig uden for Danmark i mere end 12 måneder i træk.

Kan man rejse med EU opholdskort?

Hvis dit visum er til et land i Schengenområdet, har du automatisk ret til at rejse til andre Schengenlande. Hvis du har en gyldig opholdstilladelse fra et af Schengenlandene, svarer det til et visum. Statsborgere fra en række lande behøver ikke visum for at besøge EU i op til tre måneder.

Hvornår åbner grænserne 2021?

Rejser fra Danmark til udlandet Fra den 26.06

Er Danmark åben for turister?

Fra 1. juli er Europa generelt åbent for danskere. Europa er dog delt op i forskellige farver, og det samme gælder regioner inden for de enkelte lande. I Danmark bruger vi grøn, gul, orange og rød som markering, hvor grøn er den mest åbne og uden restriktioner, og rød er den mest lukkede med de fleste restriktioner.

Kan jeg rejse hjem til Danmark?

Tidligere smittede med fast bopæl i Danmark sidestilles fra dansk side med vaccinerede og kan rejse til orange lande og regioner i hele verden uden krav om test og isolation efter hjemkomst. Du bør dog fortsat holde dig orienteret om andre landes indrejserestriktioner. Der henvises i stedet til coronasmitte.dk.

Hvordan fornyer man sit opholdstilladelse?

Det er meget vigtigt, at du indgiver ansøgningen om forlængelse inden din nuværende opholdstilladelse udløber. Du kan tidligst ansøge 3 måneder før den udløber. Når du indgiver ansøgningen til tiden, har du lovligt ophold i Danmark, imens din ansøgning bliver behandlet.

Hvad betyder midlertidig opholdstilladelse i Danmark?

En midlertidig opholdstilladelse betyder, at en flygtning kan miste opholdstilladelsen og blive sendt tilbage til hjemlandet, hvis årsagen til opholdet i Danmark ændrer sig.

Kan man blive smidt ud med permanent opholdstilladelse?

En opholdstilladelse kan også inddrages, hvis du må anses for at være til fare for statens sikkerhed, eller at du udgør en alvorlig trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed. Opholdstilladelsen kan inddrages af disse grunde uanset, om du har en tidsbegrænset eller en permanent opholdstilladelse.

Kan man rejse uden fremmedpas?

Når du rejser ind i Danmark og opholder dig her i landet, skal du have et gyldigt pas eller anden godkendt rejselegitimation. Du skal også have et gyldigt pas for at få opholdstilladelse i Danmark. Det gælder for alle – også selv om du er et barn.

Hvad er et EU opholdskort?

Blanketten anvendes af EU/EØS-statsborger, som ønsker at opholde sig i Danmark i mere end 6 måneder. En EU-/EØS-statsborger har fri bevægelighed i EU. EU/EØS-opholdsbevis er et bevis for denne rettighed.

Hvordan giver man opholdstilladelse i Danmark?

Visum og opholdstilladelse 1 Visum. Hvis man som udlænding ønsker at besøge Danmark i en kortere periode, skal man have et visum, hvis man er… 2 Opholdstilladelse. Hvis man er tredjelandsstatsborger, dvs. statsborger i et land uden for Norden og EU/EØS, skal man… 3 Asyl og humanitært ophold. 4 Permanent opholdstilladelse. 5 Færøerne og Grønland. More

Kan du få permanent opholdstilladelse i Danmark?

Kravene for at få permanent opholdstilladelse er: Du skal have haft tidsbegrænset opholdstilladelse i Danmark i mindst 8 år. Du skal være over 18 år gammel. Du skal leve op til betingelserne for din nuværende opholdstilladelse.

Har du ophold i Danmark?

Bemærk : Har du ophold i Danmark efter EU-opholdsreglerne skal du være opmærksom på, at kravet om dokumentation for ret til tidsubegrænset ophold efter EU-opholdsreglerne også gælder for dig. Et tidligere udstedt EU-registreringsbevis efter EU-opholdsbekendtgørelsen udgør ikke bevis for, at du har opnået ret til tidsubegrænset ophold i Danmark.

Hvad er betingelserne for opholdstilladelse i Danmark?

På Udlændingestyrelsens hjemmeside NyiDanmark.dk kan du finde oplysninger om betingelserne for at opnå opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Der er også information om den dokumentation, du skal aflevere i forbindelse med en ansøgning.

About the Author

You may also like these