Is een academisch ziekenhuis beter?

Is een academisch ziekenhuis beter?

Voordelen academisch ziekenhuis Er zijn in Nederland 8 academische ziekenhuizen, die ook wel universitair medisch centrum (UMC) heten. Een academisch ziekenhuis verleent dezelfde zorg als een algemeen ziekenhuis, maar voert ook de meer zeldzame en ingewikkelde behandelingen uit.

Welke ziekenhuizen zijn academisch?

Algemene en academische ziekenhuizen » Academische ziekenhuizen in Nederland

 • VU Medisch Centrum.
 • Academisch Medisch centrum (AMC)
 • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
 • Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
 • Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM)
 • Universitair Medisch Centrum (UMC) St.
 • Erasmus Medisch Centrum.

Wat is een perifere ziekenhuis?

Algemeen ziekenhuis waar patiënten terecht kunnen voor basiszorg.

Hoeveel academische ziekenhuizen Nederland?

Nederland telt 8 academische ziekenhuizen.

Welke typen ziekenhuizen onderscheiden wij?

Algemene ziekenhuizen zijn regionale ziekenhuizen die basiszorg bieden. Algemene ziekenhuizen werken voor kanker vaak samen met andere ziekenhuizen, dat is vaak een academisch ziekenhuis, maar kan ook een topklinisch ziekenhuis zijn.

Hoeveel academische ziekenhuizen zijn er?

De universiteiten dragen bij aan financiering van onderwijs en onderzoek en het bieden van een werkplaats voor de opleiding van basisartsen door de faculteit geneeskunde en het ziekenhuis. De acht umc’s werken samen en worden vertegenwoordigd door de NFU, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra.

Wat voor soort ziekenhuizen zijn er?

Soorten ziekenhuizen

 • Soorten ziekenhuizen.
 • Universitair medische centra.
 • Categoraal Ziekenhuis.
 • Topklinische ziekenhuizen.
 • Algemene Ziekenhuizen.
 • Expertisecentra.

Wat zijn verzorgingsinstellingen?

Instelling waar zorg wordt verleend, bijvoorbeeld ziekenhuis, verzorgingshuis of verpleeghuis.

Wat is topklinische zorg?

Topklinische ziekenhuizen zoals CWZ zijn ziekenhuizen die naast basiszorg ook complexe zorg uitvoeren. Deze ziekenhuizen zijn gespecialiseerd in één of meerdere zorggebieden. Deze grotere ziekenhuizen ontvangen patiënten uit een wijder gebied dan de kleinere, algemene ziekenhuizen.

About the Author

You may also like these